Belgrade City Hotel

Dolazak

Naš hotel se nalazi na istom trgu kao i glavna autobuska stanica. Takođe, autoput E-75 je udaljen samo nekoliko blokova tako da ako dolazite avionom ili vozom, cenićete direktnu vezu javnog prevoza koju Belgrade City Hotel poseduje.

arriving to Belgrade city hotel

Dolazite Avionom?

Nikola Tesla, Beograd Međunarodni aerodrom ↔ HOTEL: 18.2KM

Beogradski aerodrom Nikola Tesla udaljen je nešto više od 18 km. Vožnja traje oko 15 minuta automobilom ili 30–45 min ako putujete javnim prevozom. Minibus A1 direktno povezuje hotel i aerodrom po ceni od nešto više od 2,5 evra. Zaustavlja pravo ispred vrata hotela, radi ceo dan i noć i polazi svakih 20 minuta, cak i u špicu. Takođe, hotelski šatl autobus je dostupan na zahtev.

car

Dolazite automobilom?

E-75 AUTOPUT ↔ HOTEL: 1.3KM

Jedan od glavnih evropskih drumsko – saobraćajnih koridora, autoput E-75, prolazi gotovo kroz sam centar Beograda, spajajući dve obale reke i dva velika dela grada – Stari i Novi Beograd. Naš hotel se nalazi samo nekoliko blokova dalje – trebalo bi da izadjete na izlaz br. 9 (Mostar), najbliži reci Savi, i Savska ulica odvešće vas pravo do Savskog trga.

bus

Dolazite autobusom?

GLAVNA AUTOBUSKA STANICA ↔ HOTEL: 0.3KM

Naš hotel se nalazi samo nekoliko stotina metara od glavne beogradske autobuske stanice, koja saobraća na svim domaćim i međunarodnim autobuskim linijama. Odatle do naših vrata nećete imati više od samo 5 minuta hoda, jer se naš hotel nalazi na suprotnoj strani velikog trga (Savski Trg) i okrenut je ka glavnom ulazu nekadašnje železničke stanice.

train

Dolazite VOZOM?

CENTRALNA ŽELEZNIČKA STANICA BEOGRAD ↔ HOTEL: 2.8KM

Nekada se na trgu na koji hotel gleda, nalazila i centralna železnička stanica Beograda. Ali nedavno se je ona premeštena dalje od centra grada, na manje od 3 km od našeg hotela. Međutim, autobus broj 36 koji polazi svakih 20 minuta tokom dana, povezuje hotel direktno sa novom Centralnom stanicom.