Belgrade City Hotel

Dolazak

Naš hotel se nalazi na istom trgu kao i glavna autobuska stanica. Takođe, autoput E-75 je udaljen samo nekoliko blokova tako da ako dolazite avionom ili vozom, cenićete direktnu vezu javnog prevoza koju Belgrade City Hotel poseduje.

plane

Dolazite Avionom?

Nikola Tesla, Beograd Međunarodni aerodrom ↔ HOTEL: 18.2KM

Beogradski aerodrom Nikola Tesla udaljen je nešto više od 18 km. Vožnja traje oko 15 minuta automobilom ili 30–45 min ako putujete javnim prevozom. Minibus A1 direktno povezuje hotel i aerodrom po ceni od nešto više od 2,5 evra. Zaustavlja pravo ispred vrata hotela, radi ceo dan i noć i polazi svakih 20 minuta, cak i u špicu. Takođe, hotelski šatl autobus je dostupan na zahtev.

car

Dolazite automobilom?

E-75 AUTOPUT ↔ HOTEL: 1.3KM

Jedan od glavnih evropskih drumsko – saobraćajnih koridora, autoput E-75, prolazi gotovo kroz sam centar Beograda, spajajući dve obale reke i dva velika dela grada – Stari i Novi Beograd. Naš hotel se nalazi samo nekoliko blokova dalje – trebalo bi da izadjete na izlaz br. 9 (Mostar), najbliži reci Savi, i Savska ulica odvešće vas pravo do Savskog trga.

bus

Dolazite autobusom?

GLAVNA AUTOBUSKA STANICA ↔ HOTEL: 0.3KM

Naš hotel se nalazi samo nekoliko stotina metara od glavne beogradske autobuske stanice, koja saobraća na svim domaćim i međunarodnim autobuskim linijama. Odatle do naših vrata nećete imati više od samo 5 minuta hoda, jer se naš hotel nalazi na suprotnoj strani velikog trga (Savski Trg) i okrenut je ka glavnom ulazu nekadašnje železničke stanice.

train

Dolazite VOZOM?

CENTRALNA ŽELEZNIČKA STANICA BEOGRAD ↔ HOTEL: 2.8KM

Nekada se na trgu na koji hotel gleda, nalazila i centralna železnička stanica Beograda. Ali nedavno se je ona premeštena dalje od centra grada, na manje od 3 km od našeg hotela. Međutim, autobus broj 36 koji polazi svakih 20 minuta tokom dana, povezuje hotel direktno sa novom Centralnom stanicom.